Frequentie van de reiniging

Volgens het koninklijk besluit van 6 januari 1978 moeten verwarmingsinstallaties met stookolie, steenkool en open haarden minsten één keer per jaar onderhouden worden.

Wettelijke verplichtingen

Voor gasverwarming geldt een wettelijke verplichting om de 2 jaar.
Alle wettelijke verplichtingen kan u nalezen op de website van de Vlaamse Overheid.

Ontvang uw veegcertificaat

Wanneer u door ons een reiniging laat uitvoeren ontvangt u steeds een veegcertificaat als bewijs dat uw deze verplichting bent nagekomen tegenover uw verzekeraar. Bij eventuele schade door een schoorsteenbrand kan de verzekeraar deze certificaten opvragen.

schoorsteen

Call Now Button