Trekregelaars

Het kan gebeuren dat uw schouw ofwel te weinig trek heeft of soms te veel. Hier bestaat een ideale oplossing voor, namelijk de aeros trekregelaar.

De plaatsing van trekregelaars

Bij het opeenplaatsen van de 3 afzonderlijke betonnen elementen ontstaat er een opwaartse spiraalvormige luchtzuil dat de lucht en wind in de schouwkoker mee naar boven zuigt. Deze luchtzuil wordt echter beperkt door de grootte van de kanaaltjes die het onderste met het middenste element vormen. Het verschil tussen de minimale en maximale onderdruk in de schouwkoker is kleiner dan 2 mm.

Hierdoor ontstaat een gelijkmatige trek in het schouwkanaal die de terugslag verijdelt en voor 100% de condensatie in de schouw verhindert.

Voordelen van een trekregelaar

Dit belangrijke punt willen wij onderstrepen.
Door de verhindering van condensatievorming, verhindert men meteen de aanslag van roet in grote mate zodat de gladde schouwpijp langer en beter blijft trekken.
Door het “hoedje” bovenaan kunnen vogels zich niet meer in het schoorsteenkanaal vestigen.

trekregelaar op de schoorsteen